AFFÄRSIDÉ
Genom att förena omfattande språkkunskaper med kunnande, erfarenhet, kreativitet och kontakter inom kommunikationsbranschen kan vi erbjuda en mängd olika tjänster till våra kunder som hjälper dem att bli rätt uppfattade och förstådda på alla språk inför varje publik.