BIZNESA KONCEPCIJA
“Idea Media” devīze – labs vārds vienmēr labā valodā – koncepta izpratnē saprotama gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Apvienojot savas plašās daudzo valodu prasmes ar zināšanām, pieredzi, kreativitāti un kontaktiem komunikācijas jomā, mēs radām pakalpojumu kopumu, kas nodrošina to, ka mūsu klienti tiek uztverti un saprasti adekvāti – ikvienā valodā, ikvienā auditorijā.